Frågor & svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna

FAQ Olov Lindgren
Vad är ett öppet bredbandsnät?

I ett öppet bredbandsnät kan flera leverantörer erbjuda sina tjänster och du som hyresgäst har frihet att välja dem som passar just dig. Det finns många olika leverantörer och massor av paket och erbjudanden. Om du inte är nöjd med en leverantör kan du byta. Ett öppet bredbandsnät med konkurrens mellan olika aktörer gör att priserna ofta blir lägre och mer fördelaktiga.

Vad är fördelarna med det nya öppna bredbandsnätet för mig som hyresgäst?

Med det nya bredbandsnätet av fiber får du tillgång till supersnabb överföring av data – upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV. Snabbheten innebär stora fördelar, till exempel för dig som vill spela spel på datorn eller titta på streamad film. Du får också möjlighet till HDTV. Du får en oerhört stor valfrihet när det gäller att kunna välja mellan olika tjänster, paket och leverantörer. Konkurrensen mellan de många olika leverantörerna pressar priserna. Genom att välja mellan olika tjänster och paket och jämföra priser har du goda möjligheter att sänka dina totalkostnader för TV, bredband och telefoni. På portalen olovlindgren.itux.se hittar du alla tjänsteleverantörer som finns i bredbandsnätet och kan jämföra deras tjänster.

När kommer det nya öppna bredbandsnätet att installeras i fastigheten där jag bor?

Varje hushåll kommer att få både ett allmänt brev samt specifik information i god tid innan installationen påbörjas i respektive lägenhet. Under den rådande corona-epidemin sker ingen installation om hyresgäst eller entreprenör visar symptom på sjukdom. Är du som hyresgäst hemma under installationen ber vi dig vistas i ett annat rum under arbetet i lägenheten.

Måste jag byta till det nya öppna bredbandsnätet? Kan jag välja att behålla mina nuvarande tjänster istället?

Det beror på. Olov Lindgren kommer att skicka ut information i brev till dig i god tid, så att du vet exakt vad som gäller i din fastighet. Generellt gäller följande: Om du idag har bredband eller tv via det befintliga kabeltv-nätet kan du ha kvar dina tjänster. Om du vill kan du välja att ha tjänster både i det befintliga kabeltv-nätet, till exempel tjänster inom TV, och i det nya öppna bredbandsnätet, till exempel ditt bredband. Den fasta telefoni kommer dock att påverkas. Läs mer längre ner.

Hur går installationen till?

Arbetet med att installera det nya öppna bredbandsnätet kommer att ske successivt under 2020 och 2021. Rent praktiskt innebär det att vi anlitar en entreprenör som drar fiber genom huset till varje lägenhet. Installationen avslutas i lägenheten med att vi installerar en mediaomvandlare (CPE). Via CPE:n ansluter du sedan de tjänster som du valt. Som hyresgäst kontaktar du själv tjänsteleverantören för att beställa de tjänster du vill ha.

Måste jag få utrustningen installerad i min lägenhet även om jag inte vill ha några tjänster i det nya öppna bredbandsnätet?

Ja. Utrustningen behöver installeras i samtliga lägenheter. Entreprenören som ansvarar för installationen kommer att kontakta dig när det är dags. Olov Lindgren meddelar vilken entreprenör som sköter installationen i just din fastighet.

Hur gör jag för att välja tjänsteleverantör?

På sidan Tjänster kan du ta del av vilka tjänsteleverantörer som finns, jämföra priser och beställa.

Hur kommer jag igång när jag väl har valt tjänsteleverantör?

På sidan Support kan du läsa precis hur du ska göra för att ansluta din dator, tv eller telefon. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din tjänsteleverantör för vägledning, kontaktuppgifter hittar du under sidan Leverantörer.

Hur får jag information och svar på frågor?

Om du har frågor om en specifik tjänst kan du vända dig till den tjänsteleverantör som du har valt. Kontaktuppgifter hittar du under Leverantörer i menyraden. Om du har frågor om den fasta utrustningen i din lägenhet eller lokal kan du vända dig till iTUX som driver det öppna bredbandsnätet. 0771 – 40 70 77 eller info@itux.se.

Jag vill inte teckna några nya tjänster utan vill behålla mina tjänster i det befintliga kabel-tv-nätet. Kan jag fortsätta att använda samma digitalbox som tidigare?

Ja, om du idag har tjänster i det befintliga kabel-tv-nätet och vill fortsätta att ha kvar dem. Om du vill ha tjänster i det öppna bredbandsnätet behöver du en ny box som du erhåller från din tjänsteleverantör.

Jag har en gammal "tjock-tv". Fungerar den för digital-tv i det nya öppna bredbandsnätet?

Ja, men du behöver en digitalbox som stöder så kallad IP-kommunikation. Ibland kan det dock vara problematiskt att ansluta en riktigt gammal tv-apparat till en digitalbox. Kontrollera därför att din tv-apparat har rätt anslutningsmöjligheter till en digitalbox. Anslutningen sker vanligtvis med HDMI-kabel.

Jag har en digitalbox som jag tidigare använt i kabel-tv-nätet. Kan jag använda samma digitalbox i det nya öppna bredbandsnätet?

Nej. Om du vill du byta till det nya öppna bredbandsnätet behövs en digital-box som stöder så kallad IP-kommunikation. Du erhåller den av respektive leverantör, som anpassat den speciellt efter sina system. Boxen ingår ofta i leverantörernas olika erbjudanden. Det behövs en box till varje tv-apparat.

Jag har flera tv-apparater i min lägenhet. Hur gör jag?

Du behöver en digital IP-box till varje tv-apparat. Extra boxar erbjuds ofta till bra priser av tjänsteleverantörerna. Du kopplar ihop dem med en så kallad switch, som kan liknas vid ett grenuttag. Kontakta din tjänsteleverantör om du är osäker.

Hur ser tidplanen ut?

Tidplanen styrs av vilken adress du bor på men vi kommer i god tid att skicka ut brev till varje hushåll som beskriver hur installationen av det öppna bredbandsnätet samt det ev. bytet av den fasta telefonin går till och när det sker.

Hembesök och support

Om du behöver hjälp med bytet av den fasta telefoni finns flera alternativ. Ring Tele2s (tidigare Com Hem) kundservice på 90 222. Ring iTUX support på 0771 – 40 70 77 eller maila info@itux.se. Ring Hemfixarna på telefon 0770 – 22 07 20. Där kan du boka tid och för en mindre kostnad få hem en person som hjälper dig med anslutningen.

Kommer telefonen i det fasta nätet att stängas ner?

Ja, i vissa fastigheter. Telefoni i det gamla kopparnätet, via telefonjacket, berörs då ledningarna kommer att användas till det nya bredbandsnätet. Du som är kund kommer därför behöva byta leverantör till Tele2 (tidigare Com Hem) i samband med nedstängningen av kopparnätet. Specifik information via brev om vad du behöver göra kommer att skickas ut i god tid. Du kan redan nu kontakta iTUX för mer information om detta samt få hjälp med porteringen. iTUX når du på telefon vardagar 09:00-16:00 (lunchstängt 12:00-13:00). Telefon 0771-40 70 77.

Jag vill inte släppa in någon i min lägenhet nu när det är risk för smittspridning av Corona, vad händer då?

Under den rådande corona-epidemin kommer ingen installation att ske om hyresgäst eller entreprenör visar minsta symptom på sjukdom. Då det är viktigt att vi får tillträde till alla lägenheter ber vi dig som är hemma under installationen att vistas i ett annat rum under arbetet.

När kommer ni till min fastighet?

Vi lägger i god tid innan installation en avisering i brevlådan när vi vet hur tidplanen ser ut.

Kommer förberedelser i fastigheten att ske - utan att träffa hyresgäster nu när Coronapandemin pågår?

Under den rådande corona-epidemin kommer ingen installation att ske om hyresgäst eller entreprenör visar minsta symptom. Installationer i fastigheten kan komma att utföras.

Kommer det bli en hyreshöjning?

Anslutningen till det nya öppna bredbandsnätet och den ökade valfriheten inom bredband, TV och telefoni för dig som hyresgäst innebär en standardhöjning. Detta har förhandlas med Hyresgästföreningen och är 65 kr/månad/lägenhet.

Kan man tacka nej till att få fiber indraget?

Nej, det kommer inte att vara valbart. Utrustningen behöver installeras i samtliga lägenheter. Enskild hyresgäst har inte rätt att neka installationsarbeten i lägenheten. Hyresgästen behöver däremot inte ansluta sig och köpa tjänster av tjänsteleverantör.

Hur gör jag för att få tillgång till bastjänsten för internet?

Koppla in din dator/utrustning med sladd till ditt fiberuttag. Öppna webbläsaren på datorn. I portalen olovlindgren.itux.se som du kommer till kan du välja bastjänsten från någon av tjänsteleverantörerna. Vill du ha trådlös internetuppkoppling krävs att du köper en router. En förutsättning för beställning är att fiber har installerats i lägenheten.

Hur gör jag för att få tillgång till basutbudet av TV-kanaler?

Det digitala grundutbudet tillhandahålls av Tele2 (tidigare Com Hem). Beställ via 90 222 eller via olovlindgren.itux.se. En förutsättning för beställning är att fiber har installerats i lägenheten. Utbudet kan förändras över tiden men följande kanaler ingår idag: SVT1, SVT2, SVT Barn/SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11 och ATG live. Erbjudandet gäller samtliga fastigheter förutom Pudervippan 1, Fruängsgatan 47. Tidigare fastighetsägare tecknade ett långt avtal med IP-Only vilket gör att boende på Fruängsgatan 47 ombeds kontakta IP-Onlys kundservice på tel: 0200 - 43 00 00 vid frågor gällande fiber.

Ordlista
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

En teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på det befintliga telefoninätet där vanlig koppartråd används. Överföringshastigheten till abonnent (nedströms) är högre än från abonnent (uppströms).

Analog

Analog teknik bygger på en steglöst och kontinuerligt överföring av ljud eller bild, som t.ex i en radio eller äldre tv-teknik. Analoga data måste föras över till digital form för att kunna bearbetas i en dator.

Anslutningspunkt (Access point)

Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation.

Asymmetrisk kommunikation

Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till abonnenten än ut från abonnenten.

Bandbredd (Bandwidth)

Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring.

Brandvägg (Firewall)

Hindrar intrång i datorn eller ett lokalt datornät. En brandvägg kan vara hårdvara t.ex. inbyggd i routern eller ett program i datorn. Heter på engelska firewall.

Bredband (Broadband)

Hög överföringskapacitet i ett nät. Vad som menas med bredband finns det ingen riktig överenskommelse om. En vanlig gräns är 2,5 Mbit/s.

Bredbandstelefoni

Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen i stället för traditionell kopparanslutning.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

En standard för att automatiskt sätta upp de olika datorernas adresser i ett lokalt nätverk. Innebär att du slipper konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att komma ut på internet.

Digital

Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är ett exempel. En fördel med digitala data är att informationen kan kopieras hur många gånger som helst utan att informationen försämras.

Digital-tv

Ett sätt att överföra tv via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt. För att ta emot digital-tv krävs en särskild box eller att tv:n har inbyggd digital mottagare. Se även IPTV.

DNS (Domain Name Server)

System som översätter domännamn till IP-adresser. Gör att datorn hittar rätt på internet.

Domän

Ett sätt att namnge och gruppera datorer som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner som går från mindre grupper till allt större. Ett exempel på en domän (ett domännamn) är olovlindgren.itux.se

Ethernet

Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.

Fastighetsnät

Nät som sammanbinder alla bostäder i en fastighet.

Fiber

En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av ”dopat” glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid.

FTP (File Transfer Protocol)

En standard för att överföra datafiler över Internet.

FTTH (Fiber To The Home)

Fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden.

Gbit/s

Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps. Gigabit Ethernet med överföringskapacitet om 1Gbit/s.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Standard för att överföra hemsidor till webbläsaren i användarens dator.

Internet

Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking.

Intranät

Benämning på ett företags interna nät som byggs och fungerar efter samma principer som internet.

IP (Internet Protocol)

Kommunikationsprotokoll som har hand om adressering och vägval för datapaket på internet och i andra IP-baserade nät.

IP-adress

Unik adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje dator ansluten till internet måste ha en unik adress. Publik IP-adress innebär att adressen är adresserbar för alla datorer på Internet. Privat IP-adress används på lokala nätverk bakom bredbandsrouter eller brandvägg. IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är internets motsvarighet till telefonnumren.

IP-telefoni

Telefoni eller telefontjänst över internet via kommunikationsprotokollet IP, det vill säga telefoni via internet, istället för vanliga telefonnätet.

IPTV

Digital-tv distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända tv-nätet. Kallas också Digital-tv via bredband.

Kabel-tv

Teknik för att distribuera tv-signalen via ett kabelsystem i stället för radiosignaler i luften och antenner. Kabel-tv-kablar av traditionellt snitt (koaxialkabel) kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge internetuppkoppling.

Kopparkabel

Kabel för överföring av elektrisk signal. Används i det fasta telefonnätet.

Lägenhetsnät

Det nät som sammanbinder rummen i en bostad, t.ex. med hjälp av en trådlös router.

Mbit/s

Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, 1 000 000 bit per sekund. Förkortas Mb/s, Mbit/s eller Mbps.

Nedströms

När data överförs från operatören till abonnenten.

Redundans

Ett sätt att höja driftsäkerhet genom att dubblera utrustning eller kablar.

RJ45

Den kontakt som används i LAN för anslutning mellan dator och nät.

Router

Kommunikationsdator (”växel”) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Routern kan liknas vid en växel och växeltelefonist.

Server

En dator, ett program eller en kombination av dessa som sköter vissa uppgifter på uppdrag av andra datorer eller för deras räkning. En serverdator bör kommunicera snabbt med nätet.

Set top box

Den box som ansluter en traditionell tv till bredbandsnätet.

Switch

Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare.

Symmetrisk kommunikation

Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är lika hög till respektive från abonnent.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protokollen som Internet bygger på, finns till de flesta datasystem. TCP/IP krävs för att kunna utnyttja Internets tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelanden i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet och att de kommer fram. IP ser till att varje paket har en ”adresslapp”. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll som HTTP, FTP och PPP.

Triple play

Internet, telefoni och tv i samma nätanslutning.

Uppströms

När data överförs i riktning från användaren till operatören.

VOD (Video On Demand)

Beställd video distribuerad över bredbandsnät.

Virus

Virus är en typ av skadlig kod. Kännetecknas av att den kopierar sig själv från fil till fil på datorn och därmed infekterar den drabbade datorn. Koden kan göra allt från att lägga till några tecken till att radera innehållet på datorns hårddisk.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Trådlöst licensfritt lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Ett WLAN är oftast begränsat till ett rum, ett hus eller företag.

VOIP (Voice Over Internet Protocol)

Förmedling av tal (telefoni) via internet, intranät och lokalnät med hjälp av IP-protokoll.

VPN (Virtual Private Network)

Virtuellt privat nät. Teknik för att avlyssningssäkert överföra data på internet, genom att skapa en krypterad förbindelse mellan två utrustningar som då används som om de hade direkt förbindelse med varandra.